5 mars 2009

Anpassa växterna efter växtplatsen och inte tvärtom!

Uteträdgården har varit på ett jättebra seminarium med Stefan Mattson som föreläsare. Han är grundaren av Enköpings Parker (ett eller flera besök där under sommaren och hösten är att rekomendera). Alla deltagarna på seminariet satt som ljus och inspirerades av hans kunskap och erfarenheter av växtkompositioner.


Bland annat lärde vi oss det här;
Växtsättet är viktigare än blomfärgen! Det ska vara variation, kontrastfärger, vertikala och horisontella former i rabatten. En perennrabatt ska inte bara bestå av blommande perenner eftersom de oftast blommar under en kort tid. Därför är en kombination med t.ex buskar viktig. Busken kanske har fina bladfärger på hösten eller härlig blomning på våren, en kombination med lökväxter som blommar på våren är också att tänka på. Även en samplantering med gräs kan mildra en färg på en perenn eller förstärka den. Sist men inte minst; Anpassa växterna efter växtplats och förutsättningar och inte tvärtom!

En föreläsning av Mattson är att rekommendera!
Ett annat alternativ är att gå Fördjupningskursen i Växtkomposition som Designavdelningen drar igång 24 mars. De tar upp och går igenom samma saker och rekommenderar boken Växtkomposition - ideer från Enköpingsparker som kursmaterial.

Hälsningar från Malin och de andra i uteträdgården.

Inga kommentarer: